Żaneta Prusak

          Sprawy organizacyjne

           

O nas

Konferencja Techniczno - Naukowa ENERGAS jest corocznie organizowana przez Katedrę Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Gascontrol Polska Sp. z o.o. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia z branży gazowniczej oraz energetycznej w szczególności nowoczesne technologie i kierunki rozwoju gazownictwa. W trakcie każdej edycji  prelegenci przedstawiają zarówno tematy o charakterze globalnym jak i kwestie problemowe dotyczące często bardzo wąskich dziedzin. Z uwagi na szerokie spektrum poruszanych zagadnień konferencja jest atrakcyjnym miejscem spotkań i wymiany doświadczeń dla operatorów sieci, jednostek badawczo-rozwojowych, biur projektowych jak i dostawców technologii oraz firm wykonawczych. 

Komitet organizacyjny

Ewelina Przywara

                Sprawy organizacyjne

 

Krzysztof Górny

Przewodniczący konferencji

           Część merytoryczna konferencji

 

 

 

dr. hab. inż. Wojciech Kostowski

Rada naukowa

Regulamin Konferencji

O konferencji

Konferencja Techniczno - Naukowa ENERGAS jest corocznie organizowana
przez Katedrę Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach
oraz Gascontrol Polska Sp. z o.o.


Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia z branży gazowniczej
oraz energetycznej.

Kontakt
energas@konferencjaenergas.pl